Documenten keurmeesters

Aanwijzingsformulier keurmeester
Aanwijzingsformulier keurmeester 2
Basis inspectiemodule Arbeidsmiddelen SZW (Arbeidsinspectie)
Basis inspectiemodule elektriciteit SZW (Arbeidsinspectie)
Basisinspectiemodule Arbeid door jongeren SZW (Arbeidsinspectie)
Codex – Arbowetgeving in Belgie
DGUV Publicatie Omgaan met ladders en trappen Duitsland
Document 3M – Markeren van valbeveiligingsmiddelen
Eisen aan hijs- en hefmiddelen – TCVT
Eisen autolaadkranen
Flyer Inspectie SZW – Eisen aan afschermingen en beveiligingen
Flyer Inspectie SZW – Zo past u een machine veilig aan
Folder SZW – Eisen aan kolomboormachines
Folder SZW – Productinspecties kolomboormachines
Handreiking machineveiligheid
HSE Code of practice Engeland
HSE PAT testing in England
Informatief document PAT testing Seaward
Jaarplan 2020 Inspectie SZW
Keuren stofzuiger met betonstof
Keuringscontract externe keurmeester
Keuringsrapport arbeidsmiddelen algemeen
Logboek Noodverlichting
Logboek Speeltoestellen
Miller – keuren van valbeveiligingsmiddelen
Nieuwe lijst met geharmoniseerde normen Machinerichtlijn (CE)
Nota goed keuren – Ministerie van SZW
Onderzoeksrapport Inspectie SZW- Monitor ongevallen en klachten
Praktijkgids noodverlichting NVFN
Praktijkhandleiding voor de keurmeester arbeidsmiddelen
Scriptie keuring arbeidsmiddelen – feiten en fabels door X. ten Dolle
SER Nota keuren arbeidsmiddelen
Sneak-preview nieuwe site Meetwinkel.nl
Uitleg VDE 0701 – O702 Duitsland
Volandis A-Blad ladders en trappen
Volandis A-Blad rolsteigers
Werkinstructie keuren zwerfkasten
Wijzigingen NEN 3140 – 2018
Zarges – Eisen aan ladders en trappen
Zelfstandigen en de Arbowet